Obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa kadrowo – płacowa

sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP sporządzanie dokumentacji wymaganej ...

Księgowość

Księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT

oferta

sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne) doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Czytaj dalej
ksiegowosc

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT

Czytaj dalej