• sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
  • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS
  • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Komentarze